Arkivsirkus

Arkivsirkus is a collaboration between Nicholas H. Møllerhaug and Espen Sommer Eide. The first version (2007) was a live improvisation and digital narrative based on various artifacts and left overs stored in the tower of the Natural History Museum of Bergen. It is documented on the webpage: arkivsirkus.com 

The next version (2011) was a live scanning of articles from the encyclopedia Salmonsens Konversationsleksikon with a curated program of improvised music. Documented below. 

What is the future of Arkivsirkus? Soon you will find out!

A dialogue between me and my long-time collaborator Nicholas H. Møllerhaug is now printed in the art journal B-Post. Also available online with a sound montage we made some years back. 


I mange borgalege heimar på tjuetalet sa man at Salmonsens Konversationsleksikon var som å ha ein hest i bokhylla. Lærmengda i permane tilsvara ein heil hingst. Det megalomane 24 bind store norsk-danske leksikon. Trykt av ein dedikert dansk boktrykkar – Isaac Salmonsen og hans namnlause bror. Tusenvis av artiklar om for lengst utdøydde dyr, ideologiar og mennesketypar.
Desse artiklane blei arkiverte live av Nicholas H. Møllerhaug & Espen Sommer Eide (aka Pilota – som tidlegare drifta Trollofonen, Klubb Pilota, Rural Readers m.m.) på Landmark 30.04.2011 – ved å bruke eit nytt digitaliseringssystem. Spesialutvikla for anledninga. Arkivmaterialet blei umiddelbart bli kommentert live av to legendariske sjangersprengande songarar: Jaap Blonk og Attila Csihar.


The arkivsirkus is back! This time Møllerhaug & Eide will do live archiving to the songs of Attila Csihar and Jaap Blonk. Also Karen Skogs Orkester will play their beautiful instruments.

Attila Csihar aka Void ov Voices (Mayhem/ SUNN 0)))
Jaap Blonk
Karen Skog Orkester
Møllerhaug & Eide (Live-arkivering)

read more (norwegian)